Επιστροφές προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόναναιτιολογήτως και να ζητήσετε την καταβολή του τιμήματος που καταβάλατε εντός 20ημερών από την παράδοση του προϊόντος  και αφού το αποστείλετε στη διεύθυνση Κονδύλη 10, στη Γλυφάδα 16675. Η επιστροφή των χρημάτων σας θαπραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε το προςεπιστροφή προϊόν.


Μπορείτε ακόμη να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε στην ως άνω διεύθυνση καινα ζητήσετε την αλλαγή του με άλλο προϊόν ίσης αξίας με το τίμημα που έχετε ήδηκαταβάλει ή με πρόσθετο ποσό εφόσον το επιθυμείτε, μέσα σε είκοσι (20) μέρεςαπό την παραλαβή του προϊόντος.


Και στις δύο περιπτώσεις, για να είναι εφικτή η επιστροφή, θα πρέπει το προςεπιστροφή προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, δηλαδή να είναι χωρίςφθορές , η συσκευασία του να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν συμπεριλαμβανομένωνόλων των ετικετών, απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων (απόδειξη, κλπ. και σεκάθε περίπτωση να μην έχει χρησιμοποιηθεί.

 Τα έξοδα αποστολής πληρώνονται από εσάς, εκτός από την περίπτωση παραλαβής λανθασμένου ή ελαττωματικού προϊόντος. Αντίθετα, εφόσονη επιστροφή/αντικατάσταση γίνεται λόγω αποδεδειγμένης ελαττωματικότητας τουπροϊόντος τα έξοδα αποστολής του νέου προϊόντος ή επιστροφής των χρημάτων σας, επιβαρύνουν την Εταιρεία


Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας σε περίπτωση αλλαγής  επικοινωνήστε με την Girafe  στο email info@girafe.gr ή τηλεφωνικά στο 2109646910

Powered by image/svg+xml
| Copyright © 2019